Î.S. Fintehinform

Activitate principalaCentrul de calcul și informare care furnizează servicii pentru Ministerul Finanțelor
Zonă economicăM 74
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Cosmonautilor 7, mun. Chisinau
Contact (site / email)fintehinform.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,1
Foarte bun
Lichiditate
6,7
 
Raportul curent
6,5
 
Raportul bun al activelor
6,6
 
Rata de poziționare în numerar
7,0
 
Rentabilitatea
8,4
 
Rentabilitatea activelor
9,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,3
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
6,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,86
Raportul bun al activelor
2,23
Rata de poziționare în numerar
2,11
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
6,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,7 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,84
Raportul cifrelor de afaceri
73,36
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
253 510
Venituri din vânzări
10 081 190
Costul vânzărilor
7 569 680
Profit brut (pierdere brută)
2 511 510
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
370 210
Profit brut (pierdere brută)
2 511 510
Cheltuieli administrative
2 141 300
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
370 210
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
370 210
Cheltuieli privind impozitul pe venit
116 700
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
3 720 950
Total active imobilizate
520 450
Imobilizări necorporale
19 790
Mijloace fixe
500 660
Total active circulante
3 200 500
Materiale
35 530
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
370
Producția în curs de execuție și produse
355 640
Creanțe comerciale
137 430
Avansuri acordate curente
143 460
Creanțe ale bugetului
156 970
Alte creanțe curente
150
Numerar în casierie și la conturile curente
2 360 680
Alte active circulante
10 270
Total Pasiv
3 720 950
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
1 118 350
Împrumuturi pe termen scurt
170
Avansuri primite curente
922 000
Datorii față de buget
196 180
Total capital propriu
2 602 600
Capital social
1 851 660
Rezerve
497 080
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
253 860

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.