Î.S. Vamservinform

Activitate principalaCentrul de calcul și informare care furnizează servicii pentru serviciile vamale
Zonă economicăM 74
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Petricani 21/3, mun. Chisinau
Contact (site / email)vsi.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,0
Mediu
Lichiditate
4,9
 
Raportul curent
5,6
 
Raportul bun al activelor
5,4
 
Rata de poziționare în numerar
3,5
 
Rentabilitatea
2,3
 
Rentabilitatea activelor
2,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
2,1
 
Pârghie
7,1
 
Datorii totale către total active
9,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,8
 
Activitate
5,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,1
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,89
Raportul bun al activelor
1,38
Rata de poziționare în numerar
0,38
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-2,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
-3,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
-18,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,86
Raportul cifrelor de afaceri
9,67
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-1 263 204
Venituri din vânzări
33 232 340
Costul vânzărilor
22 708 089
Profit brut (pierdere brută)
10 524 251
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-930 577
Profit brut (pierdere brută)
10 524 251
Alte venituri din activitatea operațională
129 318
Cheltuieli de distribuire
9 625
Cheltuieli administrative
11 519 723
Alte cheltuieli din activitatea operațională
54 798
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-823 400
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-930 577
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
107 177
Cheltuieli privind impozitul pe venit
439 804
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
55 010 289
Total active imobilizate
48 525 716
Imobilizări necorporale
2 696 707
Imobilizări corporale în curs de execuție
24 708
Terenuri
11 633 891
Mijloace fixe
34 170 410
Total active circulante
6 484 573
Materiale
125 026
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
98 579
Mărfuri
296 346
Creanțe comerciale
3 435 937
Avansuri acordate curente
213 325
Creanțe ale bugetului
61 459
Creanțe ale personalului
202 021
Alte creanțe curente
649 242
Numerar în casierie și la conturile curente
1 286 909
Alte active circulante
115 729
Total Pasiv
52 863 345
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
3 423 440
Datorii comerciale
593 635
Avansuri primite curente
222 791
Datorii față de personal
1 512 639
Datorii privind asigurările sociale și medicale
292 834
Datorii față de buget
647 903
Alte datorii curente
153 638
Total capital propriu
49 439 905
Capital social
43 534 106
Rezerve
7 311 366
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-1 405 567

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.