S.A. MoldovaGaz

Activitate principalaImportul și distribuția de gaze naturale (monopol)
Zonă economicăD 35
Componenta de stat35,33 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Albisoara 38, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldovagaz.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
2,0
Slab
Lichiditate
1,9
 
Raportul curent
2,8
 
Raportul bun al activelor
2,8
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
2,0
 
Rentabilitatea activelor
0,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
10,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
2,7
 
Datorii totale către total active
1,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,2
 
Activitate
1,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,45
Raportul bun al activelor
0,38
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-26,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
91,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
-60,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
27,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
-103,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-0,61
Raportul cifrelor de afaceri
0,92
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-3 111 728 750
Venituri din vânzări
5 162 187 845
Costul vânzărilor
4 884 934 009
Profit brut (pierdere brută)
277 253 836
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-151 783 962
Profit brut (pierdere brută)
277 253 836
Alte venituri din activitatea operațională
19 307 963
Cheltuieli de distribuire
371 137 597
Cheltuieli administrative
75 312 271
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 895 893
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-3 111 728 750
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-151 783 962
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-2 959 944 788
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
11 824 352 928
Total active imobilizate
5 009 264 697
Imobilizări necorporale
12 156 502
Imobilizări corporale în curs de execuție
258 075 042
Terenuri
1 727 704
Mijloace fixe
6 801 185
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
6 073 523
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 720 927 146
Alte active imobilizate
3 503 595
Total active circulante
6 815 088 231
Materiale
240 615
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
339 534
Mărfuri
55 654 140
Creanțe comerciale
3 325 446 313
Creanțe ale părților afiliate
2 257 533 400
Avansuri acordate curente
169 240 147
Creanțe ale bugetului
307 815 419
Creanțe ale personalului
152 556
Alte creanțe curente
523 492 692
Numerar în casierie și la conturile curente
171 852 990
Investitii financiare curente in parti afiliate
3 018 899
Alte active circulante
301 526
Total Pasiv
11 824 352 928
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
15 220 127 579
Datorii comerciale
611 765
Datorii față de părți afiliate
11 980 634 932
Avansuri primite curente
6 159 324
Datorii față de personal
3 709 532
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 128 221
Datorii față de buget
688 190
Provizioane curente
3 695 032
Alte datorii curente
3 223 500 583
Total capital propriu
-3 395 774 651
Capital social
1 430 416 931
Capital suplimentar
423 749
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-4 826 615 331

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.