Î.S. Calea Ferată din Moldova

Activitate principalaCompania de drumuri feroviare
Zonă economicăH 49
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. Vlaicu Pircalab 48, mun. Chisinau
Contact (site / email)railway.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,4
Mediocru
Lichiditate
2,2
 
Raportul curent
4,5
 
Raportul bun al activelor
1,2
 
Rata de poziționare în numerar
0,9
 
Rentabilitatea
1,3
 
Rentabilitatea activelor
1,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,7
 
Pârghie
3,7
 
Datorii totale către total active
3,7
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,6
 
Activitate
7,1
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,9
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,11
Raportul bun al activelor
0,12
Rata de poziționare în numerar
0,05
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-3,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-5,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
-9,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
9,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
-251,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
18,12
Raportul cifrelor de afaceri
27,21
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-105 235 855
Venituri din vânzări
1 061 405 663
Costul vânzărilor
1 056 643 664
Profit brut (pierdere brută)
4 761 999
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-110 500 114
Profit brut (pierdere brută)
4 761 999
Alte venituri din activitatea operațională
40 835 755
Cheltuieli administrative
46 931 103
Alte cheltuieli din activitatea operațională
109 166 765
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-105 235 855
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-110 500 114
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
5 264 259
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
2 766 855 674
Total active imobilizate
2 177 768 001
Imobilizări necorporale
18 635 803
Imobilizări corporale în curs de execuție
518 733 515
Terenuri
1 902 668
Mijloace fixe
1 549 157 903
Active biologice imobilizate
903 375
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 411 618
Investiții imobiliare
73 023 119
Total active circulante
589 087 673
Materiale
275 576 060
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
8 118 288
Producția în curs de execuție și produse
992 900
Mărfuri
2 268 658
Creanțe comerciale
39 013 665
Avansuri acordate curente
26 130 447
Creanțe ale bugetului
13 679 595
Creanțe ale personalului
9 206 253
Alte creanțe curente
51 949 212
Numerar în casierie și la conturile curente
26 019 553
Alte active circulante
136 133 042
Total Pasiv
2 766 855 674
Total datorii pe termen lung
149 870 174
Credite bancare pe termen lung
128 738 361
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
102 714
Alte datorii pe termen lung
21 029 099
Total datorii curente
530 524 414
Credite bancare pe termen scurt
107 997 778
Datorii comerciale
234 272 648
Avansuri primite curente
58 705 778
Datorii față de personal
105 582 191
Datorii privind asigurările sociale și medicale
14 965 083
Datorii față de buget
867 327
Venituri anticipate curente
1 814 883
Alte datorii curente
6 318 726
Total capital propriu
2 086 461 086
Capital social
2 129 814 169
Capital suplimentar
192 434 881
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-235 787 964

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.