Î.S. Centrul Tehnic pentru Securitate Industriala şi Certificare

Activitate principalaCertificarea și testarea materialelor industriale
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. S. Lazo 48, mun. Chisinau
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,9
Foarte bun
Lichiditate
7,2
 
Raportul curent
7,1
 
Raportul bun al activelor
7,1
 
Rata de poziționare în numerar
7,3
 
Rentabilitatea
9,8
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,9
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
9,5
 
Datorii totale către total active
9,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
4,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
5,2
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,70
Raportul bun al activelor
2,82
Rata de poziționare în numerar
2,39
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
12,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
13,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
18,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,65
Raportul cifrelor de afaceri
16,53
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 653 831
Venituri din vânzări
13 958 926
Costul vânzărilor
6 793 375
Profit brut (pierdere brută)
7 165 551
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 027 185
Profit brut (pierdere brută)
7 165 551
Alte venituri din activitatea operațională
356 452
Cheltuieli de distribuire
760
Cheltuieli administrative
3 657 620
Alte cheltuieli din activitatea operațională
836 438
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
3 186 056
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 027 185
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
158 871
Cheltuieli privind impozitul pe venit
532 225
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
21 847 378
Total active imobilizate
14 623 893
Imobilizări necorporale
213 779
Imobilizări corporale în curs de execuție
11 332 616
Terenuri
58 613
Mijloace fixe
3 018 885
Total active circulante
7 223 485
Materiale
158 844
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
82 922
Mărfuri
53 930
Creanțe comerciale
834 616
Creanțe ale părților afiliate
9 999
Avansuri acordate curente
1 127 148
Creanțe ale bugetului
168 466
Creanțe ale personalului
26 817
Alte creanțe curente
6 205
Numerar în casierie și la conturile curente
4 675 469
Alte active circulante
79 069
Total Pasiv
21 847 378
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
1 954 048
Datorii comerciale
11 726
Avansuri primite curente
1 087 704
Datorii față de personal
505 591
Datorii privind asigurările sociale și medicale
119 169
Datorii față de buget
144 606
Alte datorii curente
85 252
Total capital propriu
19 893 330
Capital social
5 701 574
Capital suplimentar
2 091 866
Rezerve
9 449 369
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
2 650 521

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.