Î.S. Administraţia de stat a drumurilor

Activitate principalaÎntreținerea drumurilor naționale
Zonă economicăF 42
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Bucuriei 12a, mun. Chisinau
Contact (site / email)asd.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,1
Mediocru
Lichiditate
4,2
 
Raportul curent
3,8
 
Raportul bun al activelor
4,1
 
Rata de poziționare în numerar
4,8
 
Rentabilitatea
6,3
 
Rentabilitatea activelor
5,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,2
 
Pârghie
0,5
 
Datorii totale către total active
1,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
0,0
 
Activitate
1,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,78
Raportul bun al activelor
0,77
Rata de poziționare în numerar
0,72
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,0 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
4,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
28,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
85 722,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-0,60
Raportul cifrelor de afaceri
2,67
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 111 367
Venituri din vânzări
45 271 011
Costul vânzărilor
163 561
Profit brut (pierdere brută)
45 107 450
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-347 454 198
Profit brut (pierdere brută)
45 107 450
Alte venituri din activitatea operațională
342 822
Cheltuieli de distribuire
391 407 555
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 496 915
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 936 692
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-347 454 198
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
350 390 890
Cheltuieli privind impozitul pe venit
825 325
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
8 712 771 278
Total active imobilizate
8 448 910 202
Imobilizări necorporale
165 506
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 595 175 255
Terenuri
4 911 379
Mijloace fixe
5 347 748 137
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
188 400
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
197 000
Avansuri acordate pe termen lung
500 524 525
Total active circulante
263 861 076
Materiale
252 887
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
382 937
Creanțe comerciale
4 512
Creanțe ale părților afiliate
16 934 157
Avansuri acordate curente
48 851
Creanțe ale bugetului
14 017
Creanțe ale personalului
117 838
Alte creanțe curente
847 496
Numerar în casierie și la conturile curente
245 029 008
Alte active circulante
229 373
Total Pasiv
8 712 771 278
Total datorii pe termen lung
2 512 136 330
Alte datorii pe termen lung
2 512 136 330
Total datorii curente
339 469 003
Datorii comerciale
248 896 713
Datorii față de părți afiliate
80 837 198
Avansuri primite curente
17 751
Datorii față de personal
1 951 337
Datorii privind asigurările sociale și medicale
314 292
Datorii față de buget
387 442
Venituri anticipate curente
1 804 749
Alte datorii curente
5 259 521
Total capital propriu
5 861 165 945
Capital social
17 082 652
Capital suplimentar
497 366 228
Rezerve
5 344 605 698
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
2 111 367

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.