Î.S. Indal Proiect

Activitate principalaProiectarea și certificarea construcțiilor
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresabd. Cuza-Voda 5/1, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,9
Bun
Lichiditate
3,5
 
Raportul curent
4,7
 
Raportul bun al activelor
4,1
 
Rata de poziționare în numerar
1,6
 
Rentabilitatea
6,6
 
Rentabilitatea activelor
7,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,0
 
Pârghie
8,4
 
Datorii totale către total active
8,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,7
 
Activitate
4,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,4
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,23
Raportul bun al activelor
0,77
Rata de poziționare în numerar
0,10
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,7 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
1,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
77,3 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,07
Raportul cifrelor de afaceri
3,50
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
10 498
Venituri din vânzări
1 577 977
Costul vânzărilor
1 068 215
Profit brut (pierdere brută)
509 762
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
12 299
Profit brut (pierdere brută)
509 762
Cheltuieli administrative
496 938
Alte cheltuieli din activitatea operațională
525
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
12 299
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
12 299
Cheltuieli privind impozitul pe venit
1 801
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
955 632
Total active imobilizate
125 539
Imobilizări necorporale
13 958
Mijloace fixe
104 772
Alte active imobilizate
6 809
Total active circulante
830 093
Materiale
31 933
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
11
Producția în curs de execuție și produse
274 009
Creanțe comerciale
450 600
Avansuri acordate curente
2 594
Creanțe ale bugetului
499
Numerar în casierie și la conturile curente
68 564
Alte active circulante
1 883
Total Pasiv
955 632
Total datorii pe termen lung
735
Alte datorii pe termen lung
735
Total datorii curente
673 402
Datorii comerciale
25 439
Avansuri primite curente
524 433
Datorii față de personal
75 670
Datorii privind asigurările sociale și medicale
25 428
Datorii față de buget
13 655
Alte datorii curente
8 777
Total capital propriu
281 495
Capital social
107 713
Rezerve
33 757
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
140 025

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.