Î.S. Centrul de elaborări economice şi producţie

Activitate principalaServicii de testare si analiza tehnica, servicii de certificare a productiei
Zonă economicăM 74
Componenta de stat
Număr de angajati
Adresastr. Independentei 1, or. Biruinta
Contact (site / email)iulia.dusca@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,6
Mediocru
Lichiditate
3,7
 
Raportul curent
4,5
 
Raportul bun al activelor
4,6
 
Rata de poziționare în numerar
2,1
 
Rentabilitatea
0,0
 
Rentabilitatea activelor
0,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
5,7
 
Datorii totale către total active
6,6
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,9
 
Activitate
4,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,9
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,09
Raportul bun al activelor
0,94
Rata de poziționare în numerar
0,15
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-35,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-53,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
-68,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
2,6 %
Raportul Datorie-EBITDA
-7,3 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
17,81
Raportul cifrelor de afaceri
1,95
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-314 072
Venituri din vânzări
445 103
Costul vânzărilor
462 401
Profit brut (pierdere brută)
-17 298
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-314 072
Profit brut (pierdere brută)
-17 298
Alte venituri din activitatea operațională
11 968
Cheltuieli administrative
306 996
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 746
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-314 072
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-314 072
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
892 675
Total active imobilizate
578 310
Imobilizări necorporale
7 482
Mijloace fixe
570 828
Total active circulante
314 365
Materiale
3 628
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
6 062
Mărfuri
498
Creanțe ale părților afiliate
228 508
Avansuri acordate curente
1 948
Creanțe ale bugetului
12 235
Creanțe ale personalului
14 131
Numerar în casierie și la conturile curente
44 135
Alte active circulante
3 220
Total Pasiv
892 675
Total datorii pe termen lung
11 485
Alte datorii pe termen lung
11 485
Total datorii curente
289 370
Datorii comerciale
15 985
Datorii față de părți afiliate
638
Datorii față de personal
246 495
Datorii privind asigurările sociale și medicale
14 820
Alte datorii curente
11 432
Total capital propriu
591 820
Capital social
672 215
Rezerve
29 033
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-109 428

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.