S.A. Combinatul de Panificaţie din Chişinău "Franzeluţa"

Activitate principalaCel mai mare producător de produse de panificație
Zonă economicăC 10
Componenta de stat52,51 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. Sarmizegetusa, 30, mun. Chisinau
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,4
Mediocru
Lichiditate
3,2
 
Raportul curent
5,1
 
Raportul bun al activelor
2,4
 
Rata de poziționare în numerar
2,1
 
Rentabilitatea
5,9
 
Rentabilitatea activelor
6,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,5
 
Pârghie
2,3
 
Datorii totale către total active
1,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,5
 
Activitate
7,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,45
Raportul bun al activelor
0,29
Rata de poziționare în numerar
0,15
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
28,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
2 789,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
14,57
Raportul cifrelor de afaceri
46,98
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 251 296
Venituri din vânzări
659 855 954
Costul vânzărilor
559 129 926
Profit brut (pierdere brută)
100 726 028
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
4 510 851
Profit brut (pierdere brută)
100 726 028
Alte venituri din activitatea operațională
29 075 142
Cheltuieli de distribuire
70 250 721
Cheltuieli administrative
41 017 090
Alte cheltuieli din activitatea operațională
14 022 958
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 251 296
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
4 510 851
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
4 064 149
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-6 323 704
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
445 399 060
Total active imobilizate
300 186 323
Imobilizări necorporale
1 968 550
Active financiare pe termen lung
1 626 005
Mijloace fixe
296 591 768
Total active circulante
145 212 737
Materiale
115 436 090
Creanțe comerciale
14 046 143
Numerar în casierie și la conturile curente
15 358 134
Alte active circulante
372 370
Total Pasiv
445 399 060
Total datorii pe termen lung
87 450 607
Datorii pe termen lung
81 753 781
Credite bancare pe termen lung
5 696 826
Total datorii curente
99 933 882
Credite bancare pe termen scurt
20 284 136
Împrumuturi pe termen scurt
18 091 887
Datorii comerciale
61 557 859
Total capital propriu
258 014 571
Capital social
37 450 040
Rezerve
5 617 506
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
15 391 585
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-162 618
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
2 000 587
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 251 296

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.