Î.S. Fiscservinform

Activitate principalaCentrul de calcul și informare care furnizează servicii pentru inspectoratul fiscal național
Zonă economicăM 74
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Constantin Tanase 6, mun. Chisinau
Contact (site / email)fiscservinform.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,3
Foarte bun
Lichiditate
3,6
 
Raportul curent
3,7
 
Raportul bun al activelor
3,3
 
Rata de poziționare în numerar
3,7
 
Rentabilitatea
7,7
 
Rentabilitatea activelor
8,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,3
 
Pârghie
9,6
 
Datorii totale către total active
9,2
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
8,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,73
Raportul bun al activelor
0,51
Rata de poziționare în numerar
0,42
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
3,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
12,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-19,11
Raportul cifrelor de afaceri
55,57
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
754 176
Venituri din vânzări
75 491 172
Costul vânzărilor
53 161 764
Profit brut (pierdere brută)
22 329 408
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 010 046
Profit brut (pierdere brută)
22 329 408
Alte venituri din activitatea operațională
78
Cheltuieli de distribuire
3 698 010
Cheltuieli administrative
14 968 405
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 653 025
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 125 914
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 010 046
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
884 132
Cheltuieli privind impozitul pe venit
371 738
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
20 942 483
Total active imobilizate
10 043 938
Imobilizări necorporale
791 481
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 245 849
Mijloace fixe
8 006 608
Total active circulante
10 898 545
Materiale
346 635
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
597 572
Producția în curs de execuție și produse
975 084
Mărfuri
273 720
Creanțe comerciale
1 358 422
Avansuri acordate curente
38 371
Creanțe ale bugetului
9 860
Creanțe ale personalului
20 600
Alte creanțe curente
115 799
Numerar în casierie și la conturile curente
6 193 096
Alte active circulante
969 386
Total Pasiv
20 942 483
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
14 848 980
Datorii comerciale
7 482 443
Avansuri primite curente
741 015
Datorii față de personal
1 554 060
Datorii privind asigurările sociale și medicale
359 625
Datorii față de buget
1 008 925
Venituri anticipate curente
3 633 918
Alte datorii curente
68 994
Total capital propriu
6 093 503
Capital social
3 339 613
Rezerve
1 931 939
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
821 951

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.