S.A. Tracom

Activitate principalaFabricarea de tractoare
Zonă economicăC 29
Componenta de stat93,18 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Columna 170, mun. Chisinau
Contact (site / email)tracom.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,2
Mediocru
Lichiditate
2,9
 
Raportul curent
4,9
 
Raportul bun al activelor
2,3
 
Rata de poziționare în numerar
1,4
 
Rentabilitatea
5,6
 
Rentabilitatea activelor
5,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,0
 
Pârghie
4,5
 
Datorii totale către total active
4,5
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,4
 
Activitate
3,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,35
Raportul bun al activelor
0,28
Rata de poziționare în numerar
0,09
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
6,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
1 575,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,70
Raportul cifrelor de afaceri
6,66
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
96 946
Venituri din vânzări
8 716 554
Costul vânzărilor
4 200 663
Profit brut (pierdere brută)
4 515 891
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-3 754 750
Profit brut (pierdere brută)
4 515 891
Alte venituri din activitatea operațională
5 424 798
Cheltuieli administrative
9 659 783
Alte cheltuieli din activitatea operațională
4 035 656
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
298 058
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-3 754 750
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
4 052 808
Cheltuieli privind impozitul pe venit
201 112
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
68 928 969
Total active imobilizate
59 740 230
Imobilizări corporale în curs de execuție
15 247 380
Mijloace fixe
15 283 834
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
2 485 013
Investiții imobiliare
26 386 315
Alte active imobilizate
337 688
Total active circulante
9 188 739
Materiale
122 813
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
12 054
Producția în curs de execuție și produse
74 706
Mărfuri
690
Creanțe comerciale
1 308 992
Avansuri acordate curente
244 277
Creanțe ale bugetului
490 055
Creanțe ale personalului
24 868
Alte creanțe curente
954 408
Numerar în casierie și la conturile curente
600 842
Investitii financiare curente in parti afiliate
5 000 000
Alte active circulante
355 034
Total Pasiv
68 928 969
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
6 830 336
Credite bancare pe termen scurt
4 500 000
Datorii comerciale
1 278 347
Avansuri primite curente
189 354
Datorii față de personal
416 002
Datorii privind asigurările sociale și medicale
172 274
Datorii față de buget
80 021
Datorii față de proprietari
5 665
Alte datorii curente
188 673
Total capital propriu
62 098 633
Capital social
59 839 214
Rezerve
25 199 536
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-22 940 117

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.