Î.S. Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Activitate principalaSemnătura electronică și servicii de date
Zonă economicăJ 63
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Piata Marii Adunari Nationale 1, mun. Chisinau
Contact (site / email)cts.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,6
Bun
Lichiditate
6,2
 
Raportul curent
6,9
 
Raportul bun al activelor
6,7
 
Rata de poziționare în numerar
5,1
 
Rentabilitatea
5,2
 
Rentabilitatea activelor
5,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,2
 
Pârghie
6,6
 
Datorii totale către total active
8,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,9
 
Activitate
3,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,4
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,34
Raportul bun al activelor
2,36
Rata de poziționare în numerar
0,86
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
1 160,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,45
Raportul cifrelor de afaceri
6,93
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
54 263
Venituri din vânzări
38 181 409
Costul vânzărilor
33 919 970
Profit brut (pierdere brută)
4 261 439
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
26 333
Profit brut (pierdere brută)
4 261 439
Alte venituri din activitatea operațională
2 849 017
Cheltuieli de distribuire
71 569
Cheltuieli administrative
7 012 508
Alte cheltuieli din activitatea operațională
46
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
54 263
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
26 333
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
27 930
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
71 218 638
Total active imobilizate
58 981 491
Imobilizări necorporale
2 100 092
Imobilizări corporale în curs de execuție
7 878 156
Terenuri
262 989
Mijloace fixe
28 821 126
Creanțe pe termen lung
19 919 128
Total active circulante
12 237 147
Materiale
1 016 618
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
722 700
Creanțe comerciale
5 510 345
Avansuri acordate curente
576 482
Creanțe ale bugetului
395 707
Creanțe ale personalului
49 972
Alte creanțe curente
13 317
Numerar în casierie și la conturile curente
3 133 155
Alte active circulante
818 851
Total Pasiv
71 218 638
Total datorii pe termen lung
597 418
Alte datorii pe termen lung
597 418
Total datorii curente
3 662 842
Datorii comerciale
834 145
Avansuri primite curente
1 871 511
Datorii față de personal
737 237
Datorii privind asigurările sociale și medicale
186 252
Datorii față de buget
1 467
Alte datorii curente
32 230
Total capital propriu
66 958 378
Capital social
64 287 885
Capital suplimentar
8 406 856
Rezerve
1 278 814
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-7 015 177

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.