Î.S. Combinatul Poligrafic

Activitate principalaPoligrafie și servicii de tipărire
Zonă economicăC 18
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. P. Movila 35, mun. Chisinau
Contact (site / email)poligrafic.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,4
Foarte bun
Lichiditate
8,6
 
Raportul curent
9,8
 
Raportul bun al activelor
8,9
 
Rata de poziționare în numerar
7,2
 
Rentabilitatea
7,2
 
Rentabilitatea activelor
7,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,2
 
Pârghie
9,9
 
Datorii totale către total active
9,9
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
2,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
11,54
Raportul bun al activelor
5,62
Rata de poziționare în numerar
2,28
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
1,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,54
Raportul cifrelor de afaceri
4,86
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 169 230
Venituri din vânzări
53 625 280
Costul vânzărilor
43 009 100
Profit brut (pierdere brută)
10 616 180
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 519 610
Profit brut (pierdere brută)
10 616 180
Alte venituri din activitatea operațională
442 210
Cheltuieli de distribuire
793 470
Cheltuieli administrative
8 462 290
Alte cheltuieli din activitatea operațională
283 010
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 555 240
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 519 610
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
35 630
Cheltuieli privind impozitul pe venit
386 010
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
64 677 790
Total active imobilizate
26 607 160
Imobilizări necorporale
154 240
Mijloace fixe
26 106 150
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
326 400
Alte active imobilizate
20 370
Total active circulante
38 070 630
Materiale
11 222 250
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
18 030
Producția în curs de execuție și produse
4 020 120
Mărfuri
27 160
Creanțe comerciale
11 033 550
Avansuri acordate curente
64 230
Creanțe ale bugetului
62 710
Creanțe ale personalului
40
Alte creanțe curente
4 095 260
Numerar în casierie și la conturile curente
7 517 050
Alte active circulante
10 230
Total Pasiv
64 677 790
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
3 299 080
Datorii comerciale
249 880
Avansuri primite curente
352 170
Datorii față de personal
1 404 080
Datorii privind asigurările sociale și medicale
623 930
Datorii față de buget
162 950
Provizioane curente
476 560
Alte datorii curente
29 510
Total capital propriu
61 378 710
Capital social
42 355 380
Rezerve
17 854 100
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 169 230

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.