Î.S. Moldelectrica

Activitate principalaÎntreținerea rețelelor electrice naționale
Zonă economicăD 35
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. V. Alecsandri 78, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldelectrica.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
2,8
Slab
Lichiditate
4,1
 
Raportul curent
5,1
 
Raportul bun al activelor
4,7
 
Rata de poziționare în numerar
2,6
 
Rentabilitatea
0,0
 
Rentabilitatea activelor
0,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
3,1
 
Datorii totale către total active
1,9
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,3
 
Activitate
4,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,9
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,47
Raportul bun al activelor
1,00
Rata de poziționare în numerar
0,22
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-33,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-44,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
-127,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
20,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
-84,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,54
Raportul cifrelor de afaceri
5,13
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-496 074 073
Venituri din vânzări
387 112 787
Costul vânzărilor
465 600 878
Profit brut (pierdere brută)
-78 488 091
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-357 866 790
Profit brut (pierdere brută)
-78 488 091
Alte venituri din activitatea operațională
3 101 349
Cheltuieli de distribuire
6 688
Cheltuieli administrative
30 923 382
Alte cheltuieli din activitatea operațională
31 890 471
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-496 074 073
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-357 866 790
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 484 070 659
Total active imobilizate
1 342 210 797
Imobilizări necorporale
32 957 316
Imobilizări corporale în curs de execuție
27 693 903
Terenuri
250 518
Mijloace fixe
1 275 233 669
Avansuri acordate pe termen lung
4 857 113
Alte active imobilizate
1 218 278
Total active circulante
141 859 862
Materiale
38 558 490
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
2 782 239
Creanțe comerciale
75 517 573
Avansuri acordate curente
1 153 280
Creanțe ale bugetului
1 612 764
Creanțe ale personalului
692 501
Alte creanțe curente
73 669
Numerar în casierie și la conturile curente
21 328 091
Alte active circulante
141 255
Total Pasiv
1 484 070 659
Total datorii pe termen lung
266 617 809
Împrumuturi pe termen lung
266 177 153
Alte datorii pe termen lung
440 656
Total datorii curente
96 512 235
Împrumuturi pe termen scurt
35 152 679
Datorii comerciale
28 202 253
Avansuri primite curente
8 734
Datorii față de personal
11 670 804
Datorii privind asigurările sociale și medicale
4 533 280
Datorii față de buget
9 899 078
Venituri anticipate curente
36 298
Provizioane curente
5 963 990
Alte datorii curente
1 045 119
Total capital propriu
1 120 940 615
Capital social
439 088 471
Capital suplimentar
7 905 893
Rezerve
21 589 063
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
652 357 188

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.