S.A. Moldtelecom

Activitate principalaServicii de telecomunicatii si telefonie
Zonă economicăJ 61
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10, MD 2001, Chişinău,
Contact (site / email)moldtelecom.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,8
Bun
Lichiditate
0,6
 
Raportul curent
1,3
 
Raportul bun al activelor
0,5
 
Rata de poziționare în numerar
0,0
 
Rentabilitatea
9,8
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
6,6
 
Datorii totale către total active
3,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
6,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,14
Raportul bun al activelor
0,04
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
10,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
12,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
30,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
12,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-3,42
Raportul cifrelor de afaceri
70,47
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
160 307 822
Venituri din vânzări
526 655 517
Costul vânzărilor
366 347 695
Profit brut (pierdere brută)
160 307 822
Profit brut (pierdere brută)
160 307 822
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 483 700 330
Total active imobilizate
1 457 897 837
Imobilizări necorporale
15 554 361
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 441 953 084
Alte active imobilizate
390 392
Total active circulante
25 802 493
Mărfuri
17 654 654
Creanțe comerciale
7 473 306
Numerar în casierie și la conturile curente
28 980
Investitii financiare curente in parti afiliate
28 182
Alte active circulante
617 371
Total Pasiv
1 483 700 330
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
179 674 166
Datorii curente
153 871 673
Alte datorii curente
25 802 493
Total capital propriu
1 304 026 164
Capital social
1 304 026 164

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.