S.A. Termoelectrica

Activitate principalaOferă încălzire și apă caldă în municipiul Chișinău
Zonă economicăE 36
Componenta de stat100 %
Număr de angajati500-999
Adresamun.Chişinău,str.Meşterul Manole,3
Contact (site / email)termoelectrica.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
2,3
Slab
Lichiditate
3,0
 
Raportul curent
4,1
 
Raportul bun al activelor
4,2
 
Rata de poziționare în numerar
0,8
 
Rentabilitatea
0,3
 
Rentabilitatea activelor
0,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
1,7
 
Datorii totale către total active
0,4
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,1
 
Activitate
4,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,91
Raportul bun al activelor
0,79
Rata de poziționare în numerar
0,05
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-7,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-20,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
-15,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
37,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
-515,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-19,46
Raportul cifrelor de afaceri
2,31
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-361 362 888
Venituri din vânzări
2 344 335 905
Costul vânzărilor
2 606 019 035
Profit brut (pierdere brută)
-261 683 130
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-359 704 694
Profit brut (pierdere brută)
-261 683 130
Alte venituri din activitatea operațională
16 533 733
Cheltuieli de distribuire
14 565 601
Cheltuieli administrative
67 302 591
Alte cheltuieli din activitatea operațională
32 687 105
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-361 362 888
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-359 704 694
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-1 658 194
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
5 034 252 229
Total active imobilizate
3 789 476 137
Imobilizări necorporale
3 294 189
Imobilizări corporale în curs de execuție
137 094 060
Terenuri
97 250 573
Mijloace fixe
2 980 019 284
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
520 000
Creanțe pe termen lung
571 298 031
Total active circulante
1 244 776 092
Materiale
75 609 117
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 414 387
Mărfuri
1 128 703
Creanțe comerciale
1 013 151 383
Avansuri acordate curente
11 277 910
Creanțe ale bugetului
52 118 688
Creanțe ale personalului
471 800
Alte creanțe curente
14 952 561
Numerar în casierie și la conturile curente
62 662 128
Investitii financiare curente in parti afiliate
2 097 168
Alte active circulante
9 892 247
Total Pasiv
5 034 549 958
Total datorii pe termen lung
1 862 218 391
Credite bancare pe termen lung
53 826 577
Împrumuturi pe termen lung
37 366 480
Alte datorii pe termen lung
1 771 025 334
Total datorii curente
1 365 221 065
Credite bancare pe termen scurt
80 889
Datorii comerciale
1 339 401 478
Avansuri primite curente
4 374 759
Datorii față de personal
15 446 826
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 599 995
Datorii față de buget
161 035
Venituri anticipate curente
1 033 644
Alte datorii curente
2 122 439
Total capital propriu
1 807 110 502
Capital social
953 612 718
Rezerve
693 564 166
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
159 933 618

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.