S.A. Energocom

Activitate principalaAchiziționarea și livrările de energie electrică
Zonă economicăD 35
Componenta de stat100 %
Număr de angajati10-19
Adresastr. V. Alecsandri 78, mun. Chisinau
Contact (site / email)vganea@mail.ru
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
6,9
Bun
Lichiditate
3,6
 
Raportul curent
4,4
 
Raportul bun al activelor
4,8
 
Rata de poziționare în numerar
1,8
 
Rentabilitatea
6,4
 
Rentabilitatea activelor
6,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,1
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
7,1
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,04
Raportul bun al activelor
1,03
Rata de poziționare în numerar
0,12
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
14,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,5 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
256,50
Raportul cifrelor de afaceri
10,68
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 442 917
Venituri din vânzări
4 284 280 854
Costul vânzărilor
4 268 860 923
Profit brut (pierdere brută)
15 419 931
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
11 483 469
Profit brut (pierdere brută)
15 419 931
Alte venituri din activitatea operațională
2 898 484
Cheltuieli administrative
3 757 289
Alte cheltuieli din activitatea operațională
3 077 357
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 832 037
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
11 483 469
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-8 651 732
Cheltuieli privind impozitul pe venit
389 120
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
458 936 782
Total active imobilizate
545 078
Imobilizări necorporale
12 407
Mijloace fixe
532 671
Total active circulante
458 391 704
Materiale
6 130
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
6 588
Creanțe comerciale
401 101 146
Avansuri acordate curente
18 096
Creanțe ale bugetului
3 763 350
Numerar în casierie și la conturile curente
53 402 072
Alte active circulante
94 322
Total Pasiv
458 936 782
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
441 688 619
Datorii comerciale
439 940 952
Avansuri primite curente
1 319 850
Datorii față de buget
412 860
Alte datorii curente
14 957
Total capital propriu
17 248 163
Capital social
100 000
Rezerve
12 495 532
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
4 652 631

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.