Î.S. Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

Activitate principalaFurnizează frecvențe radio pentru companiile de radio
Zonă economicăJ 61
Componenta de stat100 %
Număr de angajati
Adresastr. Drumul Viilor 28/2, mun. Chisinau
Contact (site / email)cnfr.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,0
Foarte bun
Lichiditate
7,1
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
5,7
 
Rata de poziționare în numerar
5,7
 
Rentabilitatea
9,9
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
3,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,1
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
17,94
Raportul bun al activelor
1,53
Rata de poziționare în numerar
1,12
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
16,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
17,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
41,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,58
Raportul cifrelor de afaceri
24,47
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
14 968 980
Venituri din vânzări
35 692 880
Costul vânzărilor
16 655 840
Profit brut (pierdere brută)
19 037 040
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
12 975 180
Profit brut (pierdere brută)
19 037 040
Alte venituri din activitatea operațională
1 350
Cheltuieli de distribuire
47 960
Cheltuieli administrative
5 136 560
Alte cheltuieli din activitatea operațională
878 690
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
17 077 630
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
12 975 180
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
4 102 460
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 108 650
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
91 417 230
Total active imobilizate
26 783 500
Imobilizări necorporale
810 710
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 614 540
Terenuri
9 851 600
Mijloace fixe
13 510 810
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
540
Alte active imobilizate
995 300
Total active circulante
64 633 730
Materiale
14 590
Creanțe comerciale
1 458 780
Avansuri acordate curente
29 310
Creanțe ale bugetului
750
Alte creanțe curente
15 280
Numerar în casierie și la conturile curente
4 051 850
Investitii financiare curente in parti afiliate
58 274 020
Alte active circulante
789 150
Total Pasiv
91 417 230
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
3 601 990
Datorii comerciale
54 920
Avansuri primite curente
256 450
Datorii față de personal
60
Datorii față de buget
3 283 490
Alte datorii curente
7 070
Total capital propriu
87 815 240
Capital social
54 250 220
Capital suplimentar
4 176 400
Rezerve
14 606 410
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
14 782 210

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.