S.A. Metalferos

Activitate principalaMonopolistul în colectarea și exportul de fier vechi
Zonă economicăE 38
Componenta de stat78,28 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Feroviarilor 1/3, Vatra
Contact (site / email)
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,5
Foarte bun
Lichiditate
9,5
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
10,0
 
Rata de poziționare în numerar
8,6
 
Rentabilitatea
9,2
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,2
 
Pârghie
9,7
 
Datorii totale către total active
9,4
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
4,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,5
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
85,70
Raportul bun al activelor
35,36
Rata de poziționare în numerar
4,35
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
19,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
19,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
4,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,8 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,76
Raportul cifrelor de afaceri
13,01
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
62 634 264
Venituri din vânzări
1 364 486 953
Costul vânzărilor
1 225 130 967
Profit brut (pierdere brută)
139 355 986
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
59 464 446
Profit brut (pierdere brută)
139 355 986
Alte venituri din activitatea operațională
20 999
Cheltuieli de distribuire
48 601 426
Cheltuieli administrative
22 412 244
Alte cheltuieli din activitatea operațională
8 898 869
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
70 987 060
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
59 464 446
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
11 522 614
Cheltuieli privind impozitul pe venit
8 352 796
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
326 551 287
Total active imobilizate
36 655 414
Imobilizări necorporale
43 877
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 769 046
Terenuri
91 665
Mijloace fixe
34 750 826
Total active circulante
289 895 873
Materiale
21 672 630
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
56 637
Producția în curs de execuție și produse
105 447
Mărfuri
269 616
Creanțe comerciale
104 879 328
Avansuri acordate curente
9 346 087
Creanțe ale bugetului
138 376 230
Creanțe ale personalului
163
Alte creanțe curente
84 912
Numerar în casierie și la conturile curente
14 725 821
Alte active circulante
379 002
Total Pasiv
326 551 287
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
3 382 542
Datorii comerciale
548 470
Datorii față de personal
28 695
Datorii privind asigurările sociale și medicale
67
Datorii față de buget
1 125 691
Datorii față de proprietari
872 421
Alte datorii curente
807 198
Total capital propriu
323 168 745
Capital social
3 590 420
Rezerve
256 944 061
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
62 634 264

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.