Î.S. CRIA

Activitate principalaEducație în domeniul transporturilor
Zonă economicăP 85
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresastr. Sf. Vineri 16, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
2,6
Slab
Lichiditate
0,6
 
Raportul curent
1,8
 
Raportul bun al activelor
0,1
 
Rata de poziționare în numerar
0,1
 
Rentabilitatea
1,5
 
Rentabilitatea activelor
2,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
6,3
 
Datorii totale către total active
8,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,5
 
Activitate
1,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,22
Raportul bun al activelor
0,00
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-2,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
-52,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
1,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
-45,8 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-1,23
Raportul cifrelor de afaceri
0,00
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-632 600
Venituri din vânzări
1 049 000
Costul vânzărilor
137 860
Profit brut (pierdere brută)
911 140
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-632 600
Profit brut (pierdere brută)
911 140
Alte venituri din activitatea operațională
146 094
Cheltuieli administrative
1 689 834
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-632 600
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-632 600
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
29 085 300
Total active imobilizate
28 844 358
Imobilizări necorporale
4 830
Terenuri
25 479 100
Mijloace fixe
3 204 263
Avansuri acordate pe termen lung
156 165
Total active circulante
240 942
Materiale
38 992
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
7 407
Creanțe ale bugetului
2 879
Creanțe ale personalului
2 656
Alte creanțe curente
130 753
Numerar în casierie și la conturile curente
4 655
Investitii financiare curente in parti afiliate
53 600
Total Pasiv
29 085 300
Total datorii pe termen lung
160 480
Alte datorii pe termen lung
160 480
Total datorii curente
1 091 669
Datorii față de personal
614 643
Datorii privind asigurările sociale și medicale
292 621
Datorii față de buget
55 262
Alte datorii curente
129 143
Total capital propriu
27 833 151
Capital social
3 038 321
Capital suplimentar
25 479 100
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-684 270

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.