Î.S. Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor

Activitate principalaActivități de traducere și interpretare
Zonă economicăM 74
Componenta de stat
Număr de angajati10-19
Adresastr. V.Voda 100, mun. Chisinau
Contact (site / email)eduardtap@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,6
Mediu
Lichiditate
2,3
 
Raportul curent
5,2
 
Raportul bun al activelor
1,5
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
7,2
 
Rentabilitatea activelor
7,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,2
 
Pârghie
4,9
 
Datorii totale către total active
3,4
 
Raportul Datorie-EBITDA
6,3
 
Activitate
3,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,59
Raportul bun al activelor
0,15
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
10,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
485,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,66
Raportul cifrelor de afaceri
11,26
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
28 745
Venituri din vânzări
1 078 848
Costul vânzărilor
85 776
Profit brut (pierdere brută)
993 072
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
42 317
Profit brut (pierdere brută)
993 072
Alte venituri din activitatea operațională
227 205
Cheltuieli de distribuire
5 438
Cheltuieli administrative
1 114 682
Alte cheltuieli din activitatea operațională
57 840
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
42 518
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
42 317
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
201
Cheltuieli privind impozitul pe venit
13 773
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 894 528
Total active imobilizate
796 299
Mijloace fixe
796 299
Total active circulante
1 098 229
Materiale
21 520
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
535
Producția în curs de execuție și produse
53 772
Creanțe comerciale
95 854
Creanțe ale bugetului
14 224
Creanțe ale personalului
17 386
Alte creanțe curente
882 158
Numerar în casierie și la conturile curente
8 176
Alte active circulante
4 604
Total Pasiv
1 894 528
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
692 883
Datorii comerciale
102 350
Avansuri primite curente
5 283
Datorii față de personal
292 165
Datorii privind asigurările sociale și medicale
18 217
Datorii față de buget
68 260
Alte datorii curente
206 608
Total capital propriu
1 201 645
Capital social
1 220 590
Rezerve
18 812
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-37 757

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.