Î.S. Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice

Activitate principalaCentrul pentru controlul calității producției alcoolice
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Grenoble 128, or. Codru, mun. Chisinau
Contact (site / email)cnvcpa.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
7,2
Foarte bun
Lichiditate
7,3
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
8,0
 
Rata de poziționare în numerar
3,8
 
Rentabilitatea
7,9
 
Rentabilitatea activelor
7,9
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,5
 
Pârghie
9,3
 
Datorii totale către total active
9,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,7
 
Activitate
2,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
41,39
Raportul bun al activelor
3,89
Rata de poziționare în numerar
0,44
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
5,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
14,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,91
Raportul cifrelor de afaceri
10,67
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
554 155
Venituri din vânzări
9 476 611
Costul vânzărilor
6 395 099
Profit brut (pierdere brută)
3 081 512
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-82 634
Profit brut (pierdere brută)
3 081 512
Alte venituri din activitatea operațională
223 463
Cheltuieli administrative
3 385 819
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 790
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
728 013
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-82 634
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
810 647
Cheltuieli privind impozitul pe venit
173 858
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
23 436 945
Total active imobilizate
12 788 600
Imobilizări necorporale
62 752
Imobilizări corporale în curs de execuție
22 250
Terenuri
124 019
Mijloace fixe
12 579 579
Total active circulante
10 648 345
Materiale
156 809
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
94 491
Creanțe comerciale
887 777
Avansuri acordate curente
13 527
Creanțe ale bugetului
51 009
Alte creanțe curente
1 257
Numerar în casierie și la conturile curente
113 515
Investitii financiare curente in parti afiliate
9 300 000
Alte active circulante
29 960
Total Pasiv
23 436 945
Total datorii pe termen lung
103 699
Alte datorii pe termen lung
103 699
Total datorii curente
257 270
Datorii comerciale
36 604
Avansuri primite curente
102 652
Datorii față de buget
118 014
Total capital propriu
23 075 976
Capital social
20 128 719
Rezerve
2 401 852
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
545 405

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.