Î.S. Air Moldova

Activitate principalaCompanie aeriană
Zonă economicăH 51
Componenta de stat100 %
Număr de angajati500-999
Adresabd. Dacia 80/2, mun. Chisinau
Contact (site / email)airmoldova.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
3,3
Mediocru
Lichiditate
1,7
 
Raportul curent
3,2
 
Raportul bun al activelor
1,5
 
Rata de poziționare în numerar
0,3
 
Rentabilitatea
5,3
 
Rentabilitatea activelor
5,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,1
 
Pârghie
1,1
 
Datorii totale către total active
0,5
 
Raportul Datorie-EBITDA
1,7
 
Activitate
6,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,57
Raportul bun al activelor
0,16
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
34,7 %
Raportul Datorie-EBITDA
7 794,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-9,68
Raportul cifrelor de afaceri
28,43
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 197 830
Venituri din vânzări
2 046 844 920
Costul vânzărilor
1 863 686 380
Profit brut (pierdere brută)
183 158 540
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
52 907 990
Profit brut (pierdere brută)
183 158 540
Alte venituri din activitatea operațională
108 370 780
Cheltuieli de distribuire
138 220 720
Cheltuieli administrative
42 171 520
Alte cheltuieli din activitatea operațională
58 229 090
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
4 761 520
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
52 907 990
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-48 146 470
Cheltuieli privind impozitul pe venit
3 563 690
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 068 518 900
Total active imobilizate
786 542 520
Imobilizări necorporale
720 950
Imobilizări corporale în curs de execuție
449 930
Mijloace fixe
694 856 430
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
973 540
Creanțe pe termen lung
21 962 930
Avansuri acordate pe termen lung
27 297 060
Alte active imobilizate
40 281 680
Total active circulante
281 976 380
Materiale
35 151 560
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 073 080
Creanțe comerciale
1 755 790
Creanțe ale părților afiliate
70 237 750
Avansuri acordate curente
43 887 140
Creanțe ale bugetului
8 900 130
Creanțe ale personalului
838 510
Alte creanțe curente
35 527 520
Numerar în casierie și la conturile curente
6 548 470
Investitii financiare curente in parti afiliate
2 625 390
Alte active circulante
75 431 040
Total Pasiv
1 068 518 900
Total datorii pe termen lung
240 649 430
Datorii pe termen lung
240 649 430
Total datorii curente
493 369 900
Datorii curente
36 538 280
Datorii comerciale
174 446 190
Avansuri primite curente
174 754 750
Datorii față de personal
9 057 320
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 823 670
Datorii față de buget
1 288 150
Venituri anticipate curente
78 590
Provizioane curente
430 710
Alte datorii curente
93 952 240
Total capital propriu
334 499 570
Capital social
149 836 240
Rezerve
13 766 200
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
170 897 130

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.