Î.S. Cadastru

Activitate principalaȚine evidența și înregistrează proprietățile, cum ar fi clădirile, terenurile etc.
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-3999
Adresastr. Puskin 47, mun. Chisinau
Contact (site / email)cadastru.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
6,8
Bun
Lichiditate
6,3
 
Raportul curent
6,5
 
Raportul bun al activelor
5,9
 
Rata de poziționare în numerar
6,4
 
Rentabilitatea
6,4
 
Rentabilitatea activelor
6,8
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,2
 
Pârghie
7,6
 
Datorii totale către total active
7,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,2
 
Activitate
6,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
9,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,83
Raportul bun al activelor
1,67
Rata de poziționare în numerar
1,61
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
2,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
120,8 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,81
Raportul cifrelor de afaceri
116,30
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 201 940
Venituri din vânzări
128 227 480
Costul vânzărilor
90 489 470
Profit brut (pierdere brută)
37 738 010
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-519 150
Profit brut (pierdere brută)
37 738 010
Alte venituri din activitatea operațională
85 800
Cheltuieli de distribuire
61 970
Cheltuieli administrative
37 735 360
Alte cheltuieli din activitatea operațională
545 630
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 622 990
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-519 150
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
2 142 140
Cheltuieli privind impozitul pe venit
421 050
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
134 484 940
Total active imobilizate
80 823 590
Imobilizări necorporale
4 220 420
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 672 340
Terenuri
13 274 170
Mijloace fixe
59 980 080
Investiții imobiliare
127 580
Alte active imobilizate
549 000
Total active circulante
53 661 350
Materiale
1 139 390
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
498 110
Producția în curs de execuție și produse
560 620
Creanțe comerciale
927 660
Avansuri acordate curente
198 780
Creanțe ale bugetului
2 704 090
Creanțe ale personalului
359 250
Alte creanțe curente
525 820
Numerar în casierie și la conturile curente
29 306 680
Investitii financiare curente in parti afiliate
17 000 000
Alte active circulante
440 950
Total Pasiv
134 484 940
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
22 127 020
Împrumuturi pe termen scurt
1 518 770
Avansuri primite curente
10 737 190
Datorii față de personal
5 972 820
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 970 650
Datorii față de buget
723 360
Venituri anticipate curente
254 020
Provizioane curente
601 500
Alte datorii curente
348 710
Total capital propriu
112 357 920
Capital social
67 350 320
Rezerve
44 128 340
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-322 390
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-290
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 201 940

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.