Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare

Activitate principalaActivități de testare și analiză tehnică
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati100-249
Adresastr. Muncesti 162 a, mun. Chisinau
Contact (site / email)cmac.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,3
Mediu
Lichiditate
4,6
 
Raportul curent
4,9
 
Raportul bun al activelor
4,2
 
Rata de poziționare în numerar
4,7
 
Rentabilitatea
7,9
 
Rentabilitatea activelor
8,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,9
 
Pârghie
2,5
 
Datorii totale către total active
0,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,6
 
Activitate
7,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,37
Raportul bun al activelor
0,81
Rata de poziționare în numerar
0,70
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
3,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
37,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
1 434,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
12,75
Raportul cifrelor de afaceri
42,88
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
986 653
Venituri din vânzări
25 878 734
Costul vânzărilor
20 323 292
Profit brut (pierdere brută)
5 555 442
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
933 317
Profit brut (pierdere brută)
5 555 442
Alte venituri din activitatea operațională
763 606
Cheltuieli de distribuire
31 131
Cheltuieli administrative
4 588 205
Alte cheltuieli din activitatea operațională
766 395
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
986 653
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
933 317
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
53 336
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
37 475 510
Total active imobilizate
29 965 387
Imobilizări necorporale
540 657
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 147 470
Mijloace fixe
28 179 735
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 000
Alte active imobilizate
82 525
Total active circulante
7 510 123
Materiale
835 918
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
161 033
Creanțe comerciale
603 520
Avansuri acordate curente
404 692
Creanțe ale bugetului
710 397
Creanțe ale personalului
89 303
Alte creanțe curente
495 364
Numerar în casierie și la conturile curente
3 839 257
Alte active circulante
370 639
Total Pasiv
37 475 510
Total datorii pe termen lung
13 868 523
Alte datorii pe termen lung
13 868 523
Total datorii curente
5 481 191
Datorii comerciale
298 429
Avansuri primite curente
3 628 086
Datorii față de personal
1 000 529
Datorii privind asigurările sociale și medicale
85 569
Datorii față de buget
182 454
Alte datorii curente
286 124
Total capital propriu
18 125 796
Capital social
20 837 001
Capital suplimentar
103 066
Rezerve
9 846 011
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-12 660 282

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.