Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve

Activitate principalaCertificarea și inspecția calității produselor alimentare
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresastr. Uzinelor 19, mun. Chisinau
Contact (site / email)cons-cert@mail.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
8,8
Excelent
Lichiditate
10,0
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
10,0
 
Rata de poziționare în numerar
10,0
 
Rentabilitatea
9,6
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,7
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,7
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
4,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
30,74
Raportul bun al activelor
21,81
Rata de poziționare în numerar
20,55
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
10,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
11,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
12,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,40
Raportul cifrelor de afaceri
33,10
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
274 647
Venituri din vânzări
2 232 239
Costul vânzărilor
1 191 755
Profit brut (pierdere brută)
1 040 484
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
284 406
Profit brut (pierdere brută)
1 040 484
Alte venituri din activitatea operațională
643
Cheltuieli de distribuire
1 699
Cheltuieli administrative
755 022
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
313 075
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
284 406
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
28 669
Cheltuieli privind impozitul pe venit
38 428
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
2 539 056
Total active imobilizate
895 723
Imobilizări necorporale
19 078
Imobilizări corporale în curs de execuție
78 452
Mijloace fixe
798 193
Total active circulante
1 643 333
Materiale
60 239
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
9 943
Creanțe comerciale
67 449
Avansuri acordate curente
41 040
Creanțe ale bugetului
39 679
Alte creanțe curente
2 606
Numerar în casierie și la conturile curente
1 098 677
Investitii financiare curente in parti afiliate
300 000
Alte active circulante
23 700
Total Pasiv
2 539 056
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
53 463
Datorii comerciale
40
Avansuri primite curente
53 423
Total capital propriu
2 485 593
Capital social
188 736
Capital suplimentar
21 387
Rezerve
2 001 145
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
274 325

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.