S.A. Drumuri Ialoveni

Activitate principalaLucrări de construcții de drumuri și autostrăzi
Zonă economicăF 43
Componenta de stat
Număr de angajati100-249
Adresastr. Chilia 2A or. Ialoveni
Contact (site / email)drumuri.ialoveni@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,0
Bun
Lichiditate
4,6
 
Raportul curent
5,9
 
Raportul bun al activelor
5,1
 
Rata de poziționare în numerar
2,9
 
Rentabilitatea
5,5
 
Rentabilitatea activelor
5,7
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,4
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,4
 
Pârghie
8,9
 
Datorii totale către total active
9,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,4
 
Activitate
4,1
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,9
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,14
Raportul bun al activelor
1,17
Rata de poziționare în numerar
0,26
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
103,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,49
Raportul cifrelor de afaceri
6,87
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
144 764
Venituri din vânzări
64 914 334
Costul vânzărilor
62 245 060
Profit brut (pierdere brută)
2 669 274
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
144 764
Profit brut (pierdere brută)
2 669 274
Alte venituri din activitatea operațională
3 277 983
Cheltuieli administrative
3 414 011
Alte cheltuieli din activitatea operațională
2 388 482
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
144 764
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
144 764
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
55 188 901
Total active imobilizate
33 045 706
Imobilizări necorporale
216 585
Imobilizări corporale în curs de execuție
59 577
Mijloace fixe
32 710 295
Active biologice imobilizate
59 249
Total active circulante
22 143 195
Materiale
6 049 842
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
74 228
Producția în curs de execuție și produse
2 434 840
Creanțe comerciale
9 450 958
Avansuri acordate curente
362 616
Creanțe ale bugetului
90 791
Creanțe ale personalului
165 435
Alte creanțe curente
91 991
Numerar în casierie și la conturile curente
2 668 533
Alte active circulante
753 961
Total Pasiv
55 188 901
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
10 329 434
Datorii comerciale
6 825 374
Avansuri primite curente
139 952
Datorii față de personal
1 307 300
Datorii privind asigurările sociale și medicale
974 945
Datorii față de buget
932 115
Datorii față de proprietari
7
Alte datorii curente
149 741
Total capital propriu
44 859 467
Capital social
37 794 395
Capital suplimentar
6 109 340
Rezerve
2 978 157
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-2 022 425

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.