Î.S. Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor

Activitate principalaCertificarea și aprobarea produselor fitosanitare și de îngrășăminte
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati20-49
Adresastr. Sarmizegetusa, 16A, mun. Chisinau
Contact (site / email)pesticide.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,6
Excelent
Lichiditate
7,9
 
Raportul curent
8,1
 
Raportul bun al activelor
7,5
 
Rata de poziționare în numerar
8,0
 
Rentabilitatea
9,6
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,3
 
Pârghie
9,5
 
Datorii totale către total active
9,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
7,1
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
5,66
Raportul bun al activelor
3,26
Rata de poziționare în numerar
3,24
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
17,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
19,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
9,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,1 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,15
Raportul cifrelor de afaceri
819,41
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 282 980
Venituri din vânzări
13 888 990
Costul vânzărilor
9 734 990
Profit brut (pierdere brută)
4 154 000
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 405 170
Profit brut (pierdere brută)
4 154 000
Cheltuieli administrative
2 701 110
Alte cheltuieli din activitatea operațională
47 710
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 473 560
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 405 170
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
68 390
Cheltuieli privind impozitul pe venit
190 580
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
7 346 640
Total active imobilizate
3 278 890
Imobilizări necorporale
50 750
Terenuri
12 500
Mijloace fixe
3 215 640
Total active circulante
4 067 750
Materiale
109 970
Creanțe comerciale
16 950
Creanțe ale bugetului
52 050
Creanțe ale personalului
108 860
Alte creanțe curente
1 431 450
Numerar în casierie și la conturile curente
2 325 860
Alte active circulante
22 610
Total Pasiv
7 346 640
Total datorii pe termen lung
12 500
Alte datorii pe termen lung
12 500
Total datorii curente
718 230
Avansuri primite curente
287 860
Datorii față de buget
411 230
Alte datorii curente
19 140
Total capital propriu
6 615 910
Capital social
2 444 550
Rezerve
2 888 380
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 282 980

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.