S.A. Drumuri Cahul

Activitate principalaConstructii și drumuri
Zonă economicăF 42
Componenta de stat98,85 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. M. Viteazul 25, or. Cahul
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,2
Bun
Lichiditate
5,6
 
Raportul curent
6,2
 
Raportul bun al activelor
5,9
 
Rata de poziționare în numerar
4,8
 
Rentabilitatea
5,3
 
Rentabilitatea activelor
5,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,2
 
Pârghie
8,3
 
Datorii totale către total active
9,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
7,5
 
Activitate
5,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,45
Raportul bun al activelor
1,68
Rata de poziționare în numerar
0,74
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
213,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,52
Raportul cifrelor de afaceri
11,69
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
42 173
Venituri din vânzări
43 842 744
Costul vânzărilor
41 148 210
Profit brut (pierdere brută)
2 694 534
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
71 207
Profit brut (pierdere brută)
2 694 534
Alte venituri din activitatea operațională
414 313
Cheltuieli de distribuire
19 838
Cheltuieli administrative
2 812 013
Alte cheltuieli din activitatea operațională
205 789
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
71 499
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
71 207
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
292
Cheltuieli privind impozitul pe venit
29 326
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
35 209 496
Total active imobilizate
25 355 215
Imobilizări necorporale
19 958
Imobilizări corporale în curs de execuție
9 979
Mijloace fixe
25 004 174
Creanțe pe termen lung
239 604
Avansuri acordate pe termen lung
81 500
Total active circulante
9 854 281
Materiale
1 764 166
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
48 401
Producția în curs de execuție și produse
5 509
Creanțe comerciale
297 701
Creanțe ale părților afiliate
3 453 045
Avansuri acordate curente
549 327
Creanțe ale bugetului
40 263
Creanțe ale personalului
64 667
Alte creanțe curente
75 918
Numerar în casierie și la conturile curente
2 987 165
Alte active circulante
568 119
Total Pasiv
35 209 496
Total datorii pe termen lung
37 200
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
300
Alte datorii pe termen lung
36 900
Total datorii curente
4 020 694
Datorii comerciale
769 659
Datorii față de părți afiliate
964 203
Avansuri primite curente
12 673
Datorii față de personal
1 087 596
Datorii privind asigurările sociale și medicale
456 896
Datorii față de buget
613 932
Datorii față de proprietari
21 524
Alte datorii curente
94 211
Total capital propriu
31 151 602
Capital social
25 719 355
Capital suplimentar
5 065 695
Rezerve
335 340
Profit nerepartizat
31 212

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.