Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Materiale

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1.
Vattenfall
1.
Transportul Londrei
1.
Tarom
1.
S.A. „Tutun-CTC”
150 647 011
1.
S.A. „Tracom”
122 813
1.
S.A. „Termoelectrica”
75 609 117
1.
S.A. „Supraten”
1.
S.A. „Sudzucker Moldova”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
44 700 052
1.
S.A. „Orange Moldova”
1.
S.A. „Moldtelecom”
1.
S.A. „Moldovagaz”
240 615
1.
S.A. „Metalferos”
21 672 630
1.
S.A. „Gara Nord"
27 038
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
115 436 090
1.
S.A. „Floarea Soarelui”
1.
S.A. „Energocom”
6 130
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
6 049 842
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1 764 166
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1.
Romgaz
1.
RJD
1.
Postul slovac
1.
Postul rusesc
1.
Postnord
1.
Posta Romana
1.
NI Apă
1.
Mosgortrans
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Î.S. „Viva Flora”
40 900
1.
Î.S. „Vamservinform”
125 026
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
174 119
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
21 520
1.
Î.S. „Servicii Pază”
11 802 718
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
4 149 935
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
121 420
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1 257 932
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
38 558 490
1.
Î.S. „MoldData”
77 105
1.
Î.S. „MoldATSA”
642 707
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
479 933
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
31 933
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
850 884
1.
Î.S. „Fiscservinform”
346 635
1.
Î.S. „Fintehinform”
35 530
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
18 441
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
58 080
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
38 992
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
11 222 250
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
158 844
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
14 590
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
156 809
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
2 103 630
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1 016 618
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
109 970
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
12 047 020
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
835 918
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
3 628
1.
Î.S. „Casa Presei”
10 630
1.
Î.S. „Cartuș”
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
103 415
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
275 576 060
1.
Î.S. „Cadastru”
1 139 390
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
252 887
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
11 907 957
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.