Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.7. Este posibilă căutarea și copierea unui text în raportul anual al întreprinderii din 2017 publicat pe web ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
1 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
1 p.
1.
S.A. „Tracom”
1 p.
18.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, nu sînt informații
18.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sînt informații
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.