Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.1. Este publicat pe web raportul anual al întreprinderii pentru anul 2017 ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
4 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
4 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
4 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
4 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
4 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
4 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
4 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
4 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
4 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
4 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
4 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
4 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
4 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
4 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
4 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
4 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
4 p.
1.
S.A. „Metalferos”
4 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
4 p.
1.
S.A. „Tracom”
4 p.
21.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
21.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
21.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.