iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

IV.1. Pe pagina web sunt publicate numele și CV-le membrilor consiliului de administrație?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Fintehinform”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldData”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Franzeluţa”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldtelecom”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „RED Nord”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Termoelectrica”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Tracom”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
34.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Casa Presei”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Moldpres”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
34.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
34.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.