Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.4. Sunt publicate pe pagina web informații privind fondatorii/proprietarii/acționarii întreprinderii și procentul acțiunilor/părților sociale pe care le dețin?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
3 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
3 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
3 p.
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
3 p.
1.
Î.S. „Fintehinform”
3 p.
1.
Î.S. „Fiscservinform”
3 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
3 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
3 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
3 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
3 p.
1.
S.A. „Metalferos”
3 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
27.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
27.
Î.S. „Vamservinform”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
27.
S.A. „Franzeluţa”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
27.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
31.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Radiocomunicații”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
31.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
31.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.