Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

IV.5. Pe pagina web este indicat numărul angajaților întreprinderii ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 p.
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
1 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1 p.
1.
Î.S. „Servicii Pază”
1 p.
1.
S.A. „Tracom”
1 p.
22.
S.A. „Tutun-CTC”
0,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
23.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
23.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
23.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.