Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.1. Dispune întreprinderea de pagină web ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
3 p.
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
3 p.
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
3 p.
1.
Î.S. CRIS „Registru”
3 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
3 p.
da, www.mecagro.md
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
3 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
da, www.asd.md
1.
Î.S. „Cadastru”
3 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
3 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
3 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
3 p.
da, www.cia.md
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
3 p.
da, www.ctsic.md
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
3 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
3 p.
1.
Î.S. „Fintehinform”
3 p.
1.
Î.S. „Fiscservinform”
3 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
3 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
3 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
da, www.moldatsa.md
1.
Î.S. „MoldData”
3 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
3 p.
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
3 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
3 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Ruralproiect”
3 p.
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
1.
Î.S. „Urbanproiect"
3 p.
1.
Î.S. „Vamservinform”
3 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
3 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
3 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
3 p.
1.
S.A. „Metalferos”
3 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
3 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
3 p.
da, www.moldtelecom.md
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
3 p.
1.
S.A. „RED Nord”
3 p.
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
3 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
1.
S.A. „Tracom”
3 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
3 p.
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
3 p.
57.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu există pagină web
57.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
57.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu există pagină web
57.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, Pagină web nefuncțională www.cps.md
57.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu există pagină web
57.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu există pagină web
57.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu există pagină web
57.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu există pagină web
57.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
57.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
57.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu există pagină web
57.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.