iDaca doua sau mai multe companii obtin acelasi scor, ele vor imparti aceeasi pozitie in clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai multi invingatori sau doua medalii de bronz.

I.5. Sunt publicate pe web rezultatele controalelor şi auditurilor economico-financiare (denumirea entităţii care a verificat/auditat întreprinderea; menţiuni despre existenţa/lipsa abaterilor; măsurile luate pentru implementarea recomandărilor) în 2017?

Poziție
Denumire
Valoare
1.
Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”
2 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
2 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
2 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
15.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
15.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
15.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
15.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
15.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
15.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
15.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
15.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
15.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
15.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
15.
Î.S. Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
0 p.
15.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
15.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
15.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
15.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
15.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
15.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
15.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
15.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
15.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
15.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
15.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
15.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
15.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
15.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
15.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
15.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
15.
Î.S. „MoldData”
0 p.
15.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
15.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
15.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
15.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
15.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
15.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
15.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
15.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
15.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
15.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
15.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
15.
S.A. Tutun-CTC
0 p.
15.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
15.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
15.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
15.
S.A. „Energocom”
0 p.
15.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
15.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
15.
S.A. „Metalferos”
0 p.
15.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
15.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
15.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
15.
S.A. „RED Nord”
0 p.
15.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
15.
S.A. „Tracom”
0 p.
15.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.