Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.5. Sunt publicate pe web rezultatele controalelor şi auditurilor economico-financiare (denumirea entităţii care a verificat/auditat întreprinderea; menţiuni despre existenţa/lipsa abaterilor; măsurile luate pentru implementarea recomandărilor) în 2017?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
2 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
2 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
2 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
15.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
15.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Tracom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
15.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.