S.A. „RED Nord”

Drept rezultat al demarării reformei administrației publice centrale și reorganizării întreprinderilor de stat, pe parcursul selectării întreprinderilor monitorizate, elaborării metodologiei de monitorizare și desfășurării procesului de monitorizare de către IDIS „Viitorul”, din 68 de întreprinderi evaluate, 16 au fost reorganizate în instituții publice, fie au fost privatizate de companii private (în total circa ¼ din întreprinderile monitorizate). Acestea au fost incluse în clasamentul celor mai transparente întreprinderi. Ulterior, urmează ca criteriile de transparență să fie ajustate pentru a elabora un clasament comun al entităților publice (întreprinderi și instituții publice).

S.A. „RED Nord” – pagina există și linkurile pot fi accesate. Întreprinderea s-a reorganizat (iulie 2017) prin fuziune (absorbţie) cu S.A. „RED Nord-Vest”.

Gradul
F
Poziție
52.
Transparență totală
7 %
Позиция рассчитана только для
отдельных государственных компаний Молдовы.
Transparență totală
 
 
7 %
I. Indicatori economici
 
 
16 %
II. Transparență și acces la informații
 
 
13 %
III. Achiziții publice și proprietăți
 
 
0 %
IV. Resurse umane
 
 
7 %
V. Etica și conflictul de interese
 
 
0 %
VI. Granturi și caritate
 
 
0 %
 
 Media companiilor moldovenești selectate
 S.A. „RED Nord”
+Dați click pe pictograma plus pentru o evaluare detaliată a fiecărei categorii
Transparența companiei în detalii
Valoare
 
Calitate ?
16 %
din maxim 19 puncte
7 %
din maxim 14 puncte
0 %
din maxim 7 puncte

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.