Î.S. Air Moldova

Activitate principalaCompanie aeriană
Zonă economicăH 51
Componenta de stat100 %
Număr de angajati500-999
Adresabd. Dacia 80/2, mun. Chisinau
Contact (site / email)airmoldova.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
2,7
Slab
Lichiditate
1,3
 
Raportul curent
2,5
 
Raportul bun al activelor
1,1
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
2,5
 
Rentabilitatea activelor
2,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
2,7
 
Pârghie
1,4
 
Datorii totale către total active
0,2
 
Raportul Datorie-EBITDA
2,5
 
Activitate
6,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,42
Raportul bun al activelor
0,11
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-20,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-211,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
-9,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
45,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
-218,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-6,53
Raportul cifrelor de afaceri
34,79
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-226 907 780
Venituri din vânzări
2 513 384 050
Costul vânzărilor
2 437 315 360
Profit brut (pierdere brută)
76 068 690
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-197 527 850
Profit brut (pierdere brută)
76 068 690
Alte venituri din activitatea operațională
9 826 890
Cheltuieli de distribuire
188 379 340
Cheltuieli administrative
46 839 620
Alte cheltuieli din activitatea operațională
48 204 470
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-226 907 780
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-197 527 850
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-29 379 940
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 101 258 400
Total active imobilizate
819 054 340
Imobilizări necorporale
1 551 140
Imobilizări corporale în curs de execuție
449 930
Mijloace fixe
639 217 500
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 057 150
Creanțe pe termen lung
34 098 050
Avansuri acordate pe termen lung
34 362 450
Alte active imobilizate
108 318 120
Total active circulante
282 204 060
Materiale
38 444 480
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 541 290
Creanțe comerciale
2 140 420
Creanțe ale părților afiliate
70 096 510
Avansuri acordate curente
7 586 730
Creanțe ale bugetului
7 884 790
Creanțe ale personalului
2 911 810
Alte creanțe curente
82 841 470
Numerar în casierie și la conturile curente
2 467 850
Alte active circulante
66 288 710
Total Pasiv
1 101 258 400
Total datorii pe termen lung
326 739 440
Datorii pe termen lung
283 433 010
Alte datorii pe termen lung
43 306 430
Total datorii curente
667 210 010
Datorii curente
85 387 590
Datorii comerciale
297 291 610
Avansuri primite curente
187 272 110
Datorii față de personal
8 994 300
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 318 000
Datorii față de buget
1 211 900
Venituri anticipate curente
182 540
Alte datorii curente
84 551 960
Total capital propriu
107 308 950
Capital social
149 836 240
Rezerve
13 766 200
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
316 070
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
170 298 220
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-226 907 780

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.