iDaca doua sau mai multe companii obtin acelasi scor, ele vor imparti aceeasi pozitie in clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai multi invingatori sau doua medalii de bronz.

IV.1. Pe pagina web sunt publicate numele și CV-le membrilor consiliului de administrație?

Poziție
Denumire
Valoare
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1 p.
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1 p.
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1 p.
1.
Î.S. „Fintehinform”
1 p.
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1 p.
1.
S.A. Tutun-CTC
1 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
1 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
1 p.
1.
S.A. „RED Nord”
1 p.
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
1 p.
1.
S.A. „Tracom”
1 p.
34.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
34.
Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”
0 p.
34.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
34.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
34.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
34.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
34.
Î.S. Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
0 p.
34.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
34.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
34.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
34.
Î.S. „Casa Presei”
0 p.
34.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
34.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
34.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
34.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
34.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
34.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
34.
Î.S. „Moldpres”
0 p.
34.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
34.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
34.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
34.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
34.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
34.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
34.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
34.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
34.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
34.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
34.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
34.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
34.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
34.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
34.
S.A. „Energocom”
0 p.
34.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
34.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.