Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

III.4. Întreprinderea a desfășurat în 2020 procedurile de achizițiții publice conform prevederilor legislației privind achizițiile publice ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.05.2021)
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sunt informatii
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
10.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „LIFTSERVICE”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Piaţa Centrală”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
10.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. ITA „Mecagro”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
partial, Achizițiile publice din sursele Fondului rutier sînt realizate conform prevederilor legii nr.131/2015, iar achizițiile publice din bugetul întreprinderii, destinate necesităților proprii, realizate conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Indal Proiect”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Moldaeroservice”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Palatul Republicii”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Ruralproiect”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Servicii Pază”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
Î.S. „Urbanproiect"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
10.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1  vezi linkul 2 
10.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
S.A. „Moldovagaz”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
10.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
59.
S.A. „Energocom”
59.
S.A. „Tracom”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.