Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

III.4. Întreprinderea a desfășurat în 2020 procedurile de achizițiții publice conform prevederilor legislației privind achizițiile publice ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Căile ferate din Republica Slovacă
1.
Centrala de incalzire Kosice
1.
CFR Calatori
1.
Compania de transport public Bratislava
1.
Gazprom
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
2 p.
partial, Decizia CMC nr.2/2 din 6.02.2020
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
partial, Achizițiile publice din sursele Fondului rutier sînt realizate conform prevederilor legii nr.131/2015, iar achizițiile publice din bugetul întreprinderii, destinate necesităților proprii, realizate conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Indal Proiect”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
partial, Hotărîrea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Servicii Pază”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
2 p.
partial, Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (HG nr.351/2020)
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Mosgortrans
1.
NI Apă
1.
Posta Romana
1.
Postnord
1.
Postul rusesc
1.
Postul slovac
1.
RJD
1.
Romgaz
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.