Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.9. Întreprinderea a răspuns la chestionarul IDIS „Viitorul” în conformitate cu cerințele și termenii legii privind accesul la informație?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „EXDRUPO”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, Nu a completat chestionarul
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu a completat chestionarul
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
45.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
4 p.
da, hestionar completat și recepționat
45.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.M. „LIFTSERVICE”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
4 p.
da, Chestionar completat și reepționat
45.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
4 p.
da, hestionar complatat și recepționat
45.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „MoldATSA”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Moldelectrica”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Palatul Republicii”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Poşta Moldovei”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Radiocomunicații”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
Î.S. „Servicii Pază”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
45.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
4 p.
da, hestionar completat și recepționat
45.
S.A. „Metalferos”
4 p.
da, Chestionarul a fost completat și recepționat
45.
S.A. „Tracom”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.