Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.9. Întreprinderea a răspuns la chestionarul IDIS „Viitorul” în conformitate cu cerințele și termenii legii privind accesul la informație?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
4 p.
da, hestionar completat și recepționat
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.M. „EXDRUPO”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
4 p.
da, Chestionar completat și reepționat
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
4 p.
da, hestionar complatat și recepționat
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „MoldATSA”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Servicii Pază”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
4 p.
da, hestionar completat și recepționat
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, Nu a completat chestionarul
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Metalferos”
4 p.
da, Chestionarul a fost completat și recepționat
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Tracom”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu a completat chestionarul
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.