Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.4. Sunt publicate pe pagina web informații privind fondatorii/proprietarii/acționarii întreprinderii și procentul acțiunilor/părților sociale pe care le dețin?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
39.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
39.
Î.S. „Vamservinform”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
39.
S.A. „Franzeluţa”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
39.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
43.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
43.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
3 p.
43.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
43.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
3 p.
43.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
43.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
43.
Î.S. „Casa Presei”
3 p.
43.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
43.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
3 p.
43.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
3 p.
43.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3 p.
43.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
3 p.
43.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
3 p.
43.
Î.S. „Fintehinform”
3 p.
43.
Î.S. „Fiscservinform”
3 p.
43.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
3 p.
43.
Î.S. „Mold-Didactica”
3 p.
43.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
43.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
43.
Î.S. „Moldpres”
3 p.
43.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 p.
43.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
43.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
43.
S.A. „Gara Nord"
3 p.
43.
S.A. „Metalferos”
3 p.
43.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.