Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.3. Sunt disponibile pe web date de contact ale administratorului și persoanelor responsabile, care permite publicului să solicite informații/adreseze cereri întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
13.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1 p.
13.
Î.S. „Casa Presei”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
13.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
13.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Moldaeroservice”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
13.
Î.S. „MoldData”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Pulbere”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Ruralproiect”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Î.S. „Urbanproiect"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1 p.
13.
S.A. „Franzeluţa”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Moldtelecom”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
S.A. „Tutun-CTC”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
13.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
42.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
2 p.
42.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
2 p.
42.
Î.S. CRIS „Registru”
2 p.
42.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
42.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
42.
Î.S. „Cadastru”
2 p.
42.
Î.S. „Cartuș”
2 p.
42.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
2 p.
42.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
2 p.
42.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
2 p.
42.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
2 p.
42.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
2 p.
42.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
2 p.
42.
Î.S. „Fintehinform”
2 p.
42.
Î.S. „Fiscservinform”
2 p.
42.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
42.
Î.S. „Moldpres”
2 p.
42.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 p.
42.
Î.S. „Palatul Republicii”
2 p.
42.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
42.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
42.
Î.S. „Servicii Pază”
2 p.
42.
Î.S. „Vamservinform”
2 p.
42.
S.A. „Metalferos”
2 p.
42.
S.A. „RED Nord-Vest”
2 p.
42.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
42.
S.A. „Tracom”
2 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.