Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.3. Sunt disponibile pe web date de contact ale administratorului și persoanelor responsabile, care permite publicului să solicite informații/adreseze cereri întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
2 p.
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
2 p.
1.
Î.S. CRIS „Registru”
2 p.
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
1.
Î.S. „Cadastru”
2 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
2 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
2 p.
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
2 p.
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 p.
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1.
Î.S. „Fintehinform”
2 p.
1.
Î.S. „Fiscservinform”
2 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
2 p.
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
2 p.
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Servicii Pază”
2 p.
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Vamservinform”
2 p.
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1 p.
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Franzeluţa”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Metalferos”
2 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldtelecom”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
2 p.
1.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
1.
S.A. „Tracom”
2 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1 p.
parțial, vezi linkul 1 
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.