Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Total datorii pe termen lung

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 908 163 495
2.
S.A. „Termoelectrica”
3 345 235 450
3.
Î.S. „Moldelectrica”
528 071 442
4.
S.A. „Moldtelecom”
283 091 098
5.
Î.S. ITA „Mecagro”
274 828 222
6.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
230 377 012
7.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
117 551 887
8.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
42 852 789
9.
Î.S. „Moldaeroservice”
30 417 473
10.
Î.S. „MoldATSA”
30 368 029
11.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
29 914 653
12.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
27 377 082
13.
Î.S. „Poşta Moldovei”
15 272 249
14.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
8 198 921
15.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
7 125 001
16.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
3 432 594
17.
Î.S. „Servicii Pază”
3 305 452
18.
S.A. „Sanafarm-Prim”
3 000 000
19.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 793 546
20.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2 323 792
21.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1 594 552
22.
S.A. „Moldovagaz”
1 527 221
23.
Î.S. „Cartuș”
1 111 140
24.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
910 508
25.
S.A. „Gara Nord"
267 623
26.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
160 480
27.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
38 823
28.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
11 485
29.
S.A. „Drumuri Cahul”
300
30.
S.A. „Franzeluţa”
0
30.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0
32.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
32.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
32.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
32.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
32.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
32.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
32.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
32.
Î.S. „Indal Proiect”
32.
Î.S. „Mold-Didactica”
32.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
32.
Î.S. „Palatul Republicii”
32.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
32.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
32.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
32.
Î.S. „Urbanproiect"
32.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
32.
S.A. „Energocom”
32.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
32.
S.A. „Metalferos”
32.
S.A. „Tracom”
32.
S.A. „Tutun-CTC”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.