Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Moldovagaz”
-2 390 960 788
2.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-211 858 629
3.
S.A. „Tracom”
-23 819 482
4.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-18 485 053
5.
Î.S. „Moldaeroservice”
-17 144 589
6.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
-11 004 705
7.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
-8 059 473
8.
Î.S. „Servicii Pază”
-7 331 377
9.
S.A. „Sanafarm-Prim”
-6 942 146
10.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
-4 047 682
11.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
-3 627 076
12.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-3 493 312
13.
Î.S. „Palatul Republicii”
-2 439 452
14.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-1 951 268
15.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
-1 931 485
16.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
-565 107
17.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-473 357
18.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
-473 271
19.
S.A. „Drumuri Cahul”
-312 813
20.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
-309 660
21.
Î.S. „Urbanproiect"
-194 523
22.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
-87 693
23.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0
23.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0
23.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0
23.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0
23.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0
23.
Î.S. „Mold-Didactica”
0
23.
Î.S. „MoldATSA”
0
23.
Î.S. „Radiocomunicații”
0
23.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0
23.
S.A. „Metalferos”
0
23.
S.A. „Moldtelecom”
0
23.
S.A. „Tutun-CTC”
0
23.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0
36.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1
37.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
4 299
38.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
36 198
39.
S.A. „Franzeluţa”
95 598
40.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
114 354
41.
Î.S. „Indal Proiect”
148 214
42.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
264 100
43.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
828 784
44.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 949 073
45.
Î.S. „Cartuș”
2 974 659
46.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 265 199
47.
S.A. „Energocom”
4 652 631
48.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
4 894 073
49.
Î.S. ITA „Mecagro”
18 140 146
50.
S.A. „Gara Nord"
29 030 400
51.
S.A. „Termoelectrica”
102 144 138
52.
Î.S. „Moldelectrica”
646 474 431
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.