Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Căile ferate din Republica Slovacă
1.
Centrala de incalzire Kosice
1.
CFR Calatori
1.
Compania de transport public Bratislava
1.
Gazprom
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
828 784
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
-565 107
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
-8 059 473
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 949 073
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
18 140 146
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-3 493 312
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-211 858 629
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
2 974 659
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
114 354
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
-4 047 682
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
-3 627 076
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-1 951 268
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
4 299
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
4 894 073
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
264 100
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
-87 693
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1
1.
Î.S. „Indal Proiect”
148 214
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
-17 144 589
1.
Î.S. „MoldATSA”
0
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
646 474 431
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-18 485 053
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
-2 439 452
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
-11 004 705
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 265 199
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
0
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Servicii Pază”
-7 331 377
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-473 357
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
-309 660
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
-473 271
1.
Î.S. „Urbanproiect"
-194 523
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Mosgortrans
1.
NI Apă
1.
Posta Romana
1.
Postnord
1.
Postul rusesc
1.
Postul slovac
1.
RJD
1.
Romgaz
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.